ESCO ECO ENERGIJA
Proizvodnja i distribucija energije
ESCO ECO ENERGIJA

Poduze?e ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. registrirano je za proizvodnju i distribuciju energija i to isključivo iz obnovljivih izvora energije.

Na prijedlog Općinskog na?elnika formirano je poduzeće javno privatnog partnerstva Općine Livno i poduzeća Dvokut-pro, u omjeru vlasništva od 10% Općina i 90% Dvokut-pro. Udio Općine odnosi se na ustupanje objekta Gradske toplane i zemljišta u koje se polažu toplovodne cijevi, a sve dosadašnje investicije urađene su sredstvima Dvokut-a.

Do sada je urađena rekonstrukcija objekta toplane u kojem je instalirano postrojenje od 2 MW toplinske energije koje kao energent koristi drvnu biomasu, a tijekom naredne grijne sezone 2013/14 biti je pušteno u rad postrojenje snage 4 MW čija je izgradnja u tijeku, a koje će kao energent također koristiti biomasu.

Poduze?e je sudionik mnogih projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i smanjenje štetnih emisija u okoliš.

ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. je jedan od osnivača udruge Biomasa u BiH.

Poduzeće je za svoja dostignuća u radu na projektu „Energetski park Livno“ dobilo i najeminentniju nagradu u oblasti energetike ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD 2013.

Na kraju možemo konstatirati da je ovo jedan iznimno uspješan projekt koji može poslužiti kao primjer za otvaranje mogućnosti stvaranja novih vrijednosti kroz javno-privatno partnerstvo.


Pretraga
Toplana

Prije rekonstrukcije

Nakon rekonstrukcije

Partneri

Anketa
Imate li u planu prelazak na neki alternativni oblik dobivanja energije?